Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts > Altres ajuts i premis

Altres ajuts i premis: Altres ajuts

ResoltaAjuts per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la divulgació científica (ACDC 2011)

La Direcció General de Recerca gestiona aquests ajuts. Per aquest motiu, les persones interessades hauran de fer arribar la seva sol·licitud al registre de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement (Via Laietana, 33, 6è 2a, 08003 Barcelona). Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 552 6819.

Data màxima de presentació de sol·licituds: 04/07/2011

Objecte:
El finançament d'actuacions en l'àmbit la divulgació científica de les activitats d'R+D+I, per tal de donar a conèixer socialment la importància d'aquestes activitats com a eines de progrés, benestar i competitivitat.

Es tindrà especialment en compte les actuacions de divulgació científica (organització d'activitats, experiències, exposicions, etc.) adreçades a donar a conèixer les activitats científiques o els resultats obtinguts, sempre i quan aquestes no vagin dirigides exclusivament al públic professional en aquest sector. Així mateix, es tindran en compte les actuacions que estimulin la comprensió pública de la ciència i que impliquin la utilització de noves tecnologies, o activitats destinades a promocionar la cultura científica en general entre la ciutadania.

Sol·licitants:
Les universitats catalanes, els centres de recerca i altres institucions públiques o privades sense finalitat de lucre situades a Catalunya, mitjançant l'investigador/a o altra persona responsable de l'actuació a l'entitat sol·licitant.

Lloc de presentació:
Les sol·licituds, segons el model normalitzat i amb tota la documentació complementària, s'han d'adreçar al director general de Recerca, i s'hauran de presentar al registre de la Secretaria d'Universitats i Recerca.