Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts > Altres ajuts i premis

Altres ajuts i premis: Altres ajuts

ResoltaAjuts per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la comunicació, la didàctica i de la divulgació científica

  • Inici termini: 16/07/2005
  • Fi termini: 30/09/2005
  • Més informació:

    Neus Sallés Tenas
    nsalles@gencat.net

Data màxima de presentació de sol·licituds: 30/09/2005

Objecte:
Concedir ajuts per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la comunicació, la didàctica i la divulgació científica de les activitats d'R+I, per tal de donar a conèixer socialment la importància d'aquestes activitats com a eines de progrés, benestar i competitivitat.

Es tindrà especialment en compte les actuacions adreçades a donar a conèixer les activitats científiques o els resultats obtinguts, sempre i quan aquestes no vagin dirigides exclusivament al públic professional en aquest sector. Així com les actuacions que estimulin la comprensió pública de la ciència i que impliquin la utilització de noves tecnologies, o el destinades a promocionar la cultura científica en general entre la ciutadania.

Sol·licitants:
Investigadors/es adscrits a les universitats catalanes, als centres de recerca i a altres institucions públiques o privades sense finalitat lucre situades a Catalunya.

Termini de presentació:
El termini de presentació de sol·licituds quedarà obert des de l'endemà de publicació de la resolució de convocatòria al DOGC fins el 30 de setembre de 2005.

Lloc de presentació:
Les sol·licituds, segons el model normalitzat i amb tota la documentació complementària, s'han d'adreçar al director general de Recerca, i s'hauran de presentar al registre del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació ( Via Laietana, 33, 6è, 08003 Barcelona).