Generalitat de Catalunya

Reconeixement de Crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior
 

Reconeixement CFGS

 
Reconeixement de crèdits d'un CFGS en un Centre d'estudi
 
Crèdits reconeguts d'un CFGS en un centre d'estudi
Assignatures Tipus Crèdits
Crèdits de lliure elecció lliure elecció 18.00
Informàtica aplicada a la gestió d'empresa troncal 6.00
Pràctiques en empresa i/o institucions optativa 6.00
  Total 30.00