Generalitat de Catalunya

Reconeixement de Crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior
 

Reconeixement CFGS

 
Reconeixement de crèdits d'un CFGS en un Centre d'estudi
 
Crèdits reconeguts d'un CFGS en un centre d'estudi
Assignatures Tipus Crèdits
Gestió de recursos humans optativa 4.50
Gestió operativa d'allotjaments optativa 4.50
Introducció al dret troncal 6.00
Lliure elecció lliure elecció 18.00
Operacions de room division optativa 4.50
Operacions i processos de producció troncal 9.00
  Total 46.50