Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Enginyeria en automàtica i electrònica industrial
 
Nom:  Enginyer/a en automàtica i electrònica industrial
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Tècnic Cicle:  2n cicle
 
INFORMACIÓ

L'enginyeria en automàtica i electrònica industrial és una titulació de segon cicle, amb una formació que dura 2 anys acadèmics, que pretén abordar els aspectes més rellevants de les àrees de l'enginyeria de control automàtic i de l'enginyeria electrònica en el món industrial.

L'àrea de l'enginyeria del control automàtic industrial o simplement de l'automatització industrial tracta de la substitució dels operadors manuals per operadors artificials en la realització de tota mena de tasques del món industrial, des de simples funcions automàtiques d'obertura i tancament de màquines industrials fins a sofisticades funcions coordinades que permetin gestionar les comandes de productes i obtenir-los automàticament.

L'àrea de l'enginyeria d'electrònica industrial tracta de l'anàlisi, el disseny i la realització de tots els components electrònics necessaris per portar a terme l'automatització industrial.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Els estudis d'enginyeria en automàtica i electrònica industrial són la culminació d'una formació universitària superior especialitzada en l'enginyeria del control automàtic i de l'enginyeria electrònica industrial.

Aquests estudis consten d'un conjunt d'assignatures troncals, obligatòries, optatives i de lliure elecció que aborden aspectes tant rellevants com: l'electrònica industrial, la modelització i simulació de sistemes dinàmics, l'electricitat industrial, l'enginyeria de control, la mecànica industrial, la robòtica, l'electrònica digital, els sistemes informàtics en temps real, l'optimització i el control òptim, els sistemes integrats de producció i els projectes d'automatització industrial.

En general, les assignatures optatives d'aquests estudis tracten d'anivellar els coneixements previs que ja tenen adquirits els titulats de primer cicle que accedeixen a aquests estudis. Així, per exemple, els estudiants que provenen d'enginyeries tècniques (especialitats en electrònica, electricitat mecànica, química, tèxtil, informàtica, telecomunicacions) han de rebre una formació més genèrica (bàsicament en matemàtiques i física) en les assignatures optatives, per poder seguir sense problemes els programes de formació de les assignatures troncals, mentre que els estudiants que provenen d'enginyeria industrial o telecomunicacions (primer cicle) hauran de rebre una formació més especialista (bàsicament en automàtica i en electrònica industrial) en les assignatures optatives, per poder seguir sense dificultats les assignatures troncals.

Matèries troncals
 

2n cicle

Matèries Crèdits
Control i programació de robots 6
Electricitat i electrònica industrial 12
Enginyeria de control 12
Modelació i simul.lació de sistemes dinàmics 9
Optimització i control òptim 6
Projectes 6
Sistemes de percepció 6
Sistemes de producció integrats 6
Sistemes electrònics digitals 6
Sistemes informàtics en temps real 6
Sistemes mecànics 6
Activitats complementàries durant els estudis

Encara que aquests estudis estan adreçats a resoldre bàsicament els problemes d'automatització del món industrial, cal dir que les competències adquirides d'anàlisi, disseny i realització de components i sistemes automàtics permeten també abordar la resolució de problemes d'altres àrees no industrials com: la domòtica, la modelització i el control automàtic de sistemes de medi ambient, de sistemes d'enginyeria biomèdica, o la modelització de sistemes econòmics, comercials, biològics... Per tant, una activitat complementaria molt important seria el coneixement d'aquestes activitats no industrials, on pot ser útil la formació adquirida.

També és molt important la formació complementària en anglès i en programació informàtica, ja que una bona part dels materials didàctics utilitzats (llibres, articles, manuals...) estan en anglès.

Altres activitats complementaries molt positives són les pràctiques en empreses amb un bon grau d'automatització industrial (energètiques, electròniques, elèctriques, automòbil, químiques...) i la realització del projecte fi de carrera en altres universitats europees aprofitant els projectes de mobilitat ERASMUS, SÒCRATES, etc.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS

Vies d'accés al segon cicle


Estudi Complements de formació    
Enginyeria de telecomunicació 21-27 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, expressió gràfica i disseny assistit per ordinador, instrumentació electrònica, regulació automàtica i automatització industrial, sistemes mecànics i tecnologia electrònica
Enginyeria en informàtica 21-27 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, expressió gràfica i disseny assistit per ordinador, instrumentació electrònica, regulació automàtica i automatització industrial, sistemes mecànics i tecnologia electrònica
Enginyeria industrial No
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics 21-27 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, expressió gràfica i disseny assistit per ordinador, instrumentació electrònica, regulació automàtica i automatització industrial, sistemes mecànics i tecnologia electrònica
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 21-27 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, expressió gràfica i disseny assistit per ordinador, instrumentació electrònica, regulació automàtica i automatització industrial, sistemes mecànics i tecnologia electrònica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat 21-27 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, expressió gràfica i disseny assistit per ordinador, instrumentació electrònica, regulació automàtica i automatització industrial, sistemes mecànics i tecnologia electrònica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial No
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica 21-27 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, expressió gràfica i disseny assistit per ordinador, instrumentació electrònica, regulació automàtica i automatització industrial, sistemes mecànics i tecnologia electrònica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial 21-27 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, expressió gràfica i disseny assistit per ordinador, instrumentació electrònica, regulació automàtica i automatització industrial, sistemes mecànics i tecnologia electrònica
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil 21-27 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, expressió gràfica i disseny assistit per ordinador, instrumentació electrònica, regulació automàtica i automatització industrial, sistemes mecànics i tecnologia electrònica
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

Les competències bàsiques que s'adquireixen en aquests estudis són:

 • La capacitat d'anàlisi del funcionament correcte o incorrecte de components o sistemes d'automatització industrial

 • La capacitat de dissenyar i seleccionar sistemes d'automatització industrial a partir d'unes especificacions prèvies de funcionament

 • La implementació dels sistemes d'automatització industrial, que consisteix en la programació dels sistemes digitals

 • La interconnexió dels components, la integració final i elaboració de proves de funcionament per establir les seves prestacions reals.

 • Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

  En general, els titulats treballen com a responsables de l'automatització del àrea de producció industrial o com responsables del manteniment i la supervisió dels sistemes d'automatització (instrumentació, controladors, actuadors, sistemes de monitorització, planificadors, comunicacions i sistemes integrats de producció industrials).

  En particular, les activitats que generalment desenvolupen són:

 • La concepció, el disseny, la fabricació, la renovació i la coordinació de sistemes d'automatització industrial basats en tecnologia electrònica i informàtica.

 • La instal·lació, el funcionament, l'ús i el manteniment de sistemes d'automatització industrial.

 • A més, poden portar a terme activitats diverses com a docents o investigadors en sistemes avançats d'automatització o en treballs específics en l'administració pública, empreses de serveis, etc.

 • Sortides professionals

  Les sortides professionals més habituals són:

 • responsable d'automatització

 • responsable de manteniment

 • expert en disseny i implantació de sistemes electrònics

 • expert en disseny i implantació de sistemes de control

 • expert en robòtica

 • expert en producció amb ajuda d'ordinador

 • expert en informàtica industrial

 • expert en modelització i simulació de sistemes

 • expert en processament de senyals

 • expert en instrumentació industrial

 • expert en intel·ligència artificial

 • informàtic

 • analista de sistemes informàtics

 • ...

 • Àmbits de treball

  L'enginyer/a en automàtica i electrònica industrial pot desenvolupar la seva professió com a:

 • analista de sistemes, detectant i diagnosticant possibles fallades dels sistemes d'automatització,

 • responsable de manteniment de sistemes automatitzats,

 • dissenyador de nous sistemes d'automatització,

 • responsable del funcionament dels sistemes de monitorització i supervisió dels sistemes controlats,

 • realització de nous sistemes o components automàtics,

 • especialista en instrumentació industrial, assaig i test de sistemes d'automatització,

 • anàlisi, disseny i realització de sistemes: domòtics, d'enginyeria biomèdica, de sistemes automàtics per al medi ambient,

 • compra i venda de sistemes automàtics,

 • responsable de projectes d'automatització industrial,

 • impulsor de noves empreses innovadores en sistemes automàtics per ús industrial o no industrial (robots mòbils, noves màquines i dispositius automàtics amb visió artificial...).

 • Perspectives

  Lògicament, el futur professional està condicionat pel desenvolupament tecnològic i industrial del país. En aquest sentit, la recerca aplicada i els mitjans tecnològics són encara baixos, en comparació amb els que utilitzen en d'altres països més desenvolupats (USA, Japó, Alemanya), però la tendència està canviant.

  La demanda d'aquests professionals va en augment en la recerca tecnològica, informàtica, automàtica, elèctrica i electrònica.


  Observacions

  Actualment, els titulats en Enginyeria en automàtica i electrònica industrial estan molt sol·licitats per empreses industrials petites, mitjanes i grans que fan i/o utilitzen en major o menor grau sistemes automatitzats.


    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  INSTITUCIONS D'INTERÈS
   
  Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
  http://www.eic.cat
   
  CEA-IFAC, Associació Internacional d'Automàtica
  http://www.cea-ifac.es
   
  ICT - Institut Català de Tecnologia. Àrea d'Automàtica i Comunicacions Industrials
  http://ictnet.es/Automatica_y_Comunicaciones_Industriales
   
  Secció espanyola d'ISA, Associació Internacional de Mesura i Control Industrial
  http://www.isa-spain.org/
   
  Revista d'Automàtica i Instrumentació. Cetisa Editors, S.A.
  http://www.cetisa.com/revistas.html
   
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
  Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
  http://www.porta22.com
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya