Generalitat de Catalunya

QuŤ i per quŤ estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

QuŤ vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'ķltima actualitzaciů 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
HistÚria i ciŤncies de la mķsica
 
Nom:  Llicenciat/ada en histÚria i ciŤncies de la mķsica
Tipus de tŪtol:  Oficial i homologat ņmbit:  Humanitats Cicle:  2n cicle
 
INFORMACI”

AixŪ com la prŗctica musical, per exemple, la interpretaciů instrumental o vocal, necessita d'uns sÚlids fonaments teÚrics, la teoria musical facilita un contacte directe amb el coneixement cientŪfic i histÚric que sustenta aquesta prŗctica i li permet aprofundir en les obres musicals i el seu entorn. En altres paraules, teoria i prŗctica no sůn aspectes oposats sinů complementaris.

La llicenciatura d'histÚria i ciŤncies de la mķsica estŗ estretament lligada al que anomenem musicologia o l'estudi i el coneixement de la mķsica i s'ocupa de tot allÚ que, sense ser producciů sonora musical, tambť forma part d'aquest art.
Per tant, ťs alhora, un complement insubstituÔble per a l'intŤrpret musical, una necessitat per a l'estudiant que cerca el coneixement histÚric i cientŪfic de la mķsica i una via excel∑lent per qualsevol altra persona que vulgui viure la mķsica i, potser, de la mķsica.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta MatŤries troncals Fletxa dreta Activitats complementŗries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

HistÚria i ciŤncies de la mķsica sůn estudis universitaris de segon cicle als quals s'hi accedeix des d'un primer cicle universitari complet, des d'un tŪtol universitari de primer cicle o bť des del TŪtol Superior de Conservatori o titulacions equivalents. Per realitzar-los, si no s'estŗ en possessiů del Grau Mitjŗ de Conservatori, ťs necessŗria la superaciů d'una prova de nivell musical.

Les assignatures troncals de la carrera, comunes a totes les universitats que ofereixen aquest tŪtol, s'ubiquen en set grans blocs que poden constituir una o diverses assignatures:

 • Etnomusicologia, amb especial atenciů als aspectes sociolÚgics i antropolÚgics de la mķsica tradicional d'arreu.

 • HistÚria de la mķsica i de l'evoluciů dels estils i mitjans d'expressiů musical.

 • HistÚria de la notaciů i tŤcniques editorials.

 • HistÚria del pensament musical, teÚric i filosÚfic, a travťs de tractats i altres fonts.

 • MŤtodes i tŤcniques d'investigaciů musical per aprofundir cientŪficament en el fet musical.

 • Patrimoni musical espanyol i iberoamericŗ, amb especial referŤncia a cada comunitat autÚnoma.

 • Tecnologia musical general, organologia i acķstica.

  Les assignatures obligatÚries sůn determinades per cada universitat i tenen certa relaciů amb els blocs anteriors. AixŪ, hi podem trobar assignatures directament relacionades amb la mķsica, com:

  Anŗlisi; estŤtica i filosofia; histÚria i historiografia; iconologia; informŗtica musical; mķsica escŤnica; musicologia aplicada tant en interpretaciů com en crŪtica musical; organitzaciů i gestiů musical; organologia; o paleografia musical.

  Com assignatures optatives, aquelles que ofereix cada universitat i sůn de lliure opciů per part de l'alumnat fins a completar el nķmero de crŤdits necessaris, abasten:

  Acķstica; anŗlisi musical; aprofundiment en la histÚria de la mķsica en cultures especŪfiques; art; arxivŪstica musical; comentari de textos de teoria i estŤtica musical; crŪtica i gestiů musical; darreres tendŤncies del pop; darreres tendŤncies en musicologia; didŗctica de la mķsica especialment a l'ESO; ediciů musical informatitzada i tractament del so; etnomusicologia; gŤneres vocals i instrumentals; histÚria de la dansa; histÚria de les idees estŤtiques i artŪstiques; histÚria de l'Úpera; histÚria i metodologia de l'anŗlisi musical; jazz; mķsica i imatge; mķsica i poesia; mķsica escŤnica; mķsica litķrgica; mķsica i cinema; mķsica i mitjans de comunicaciů; mķsica popular urbana; organologia; sociologia de la mķsica.
 • MatŤries troncals
   

  2n cicle

  MatŤries CrŤdits
  Etnomusicologia 9
  HistÚria de la mķsica 24
  HistÚria de la notaciů i tŤcniques editorials 9
  HistÚria del pensament musical 6
  MŤtodes i tŤcniques d'investigaciů musicals 6
  Patrimoni musical espanyol i iberoamericŗ 6
  Tecnologia musical 6
  Activitats complementŗries durant els estudis

  A mťs de potenciar les habilitats prÚpies de la mķsica, durant els estudis i en la mesura del possible, serŗ interessant preveure la necessitat d'anar-se fent un currŪculum especialitzat. A mťs, cal considerar que les universitats poden atorgar una sŤrie de crŤdits per l'acreditaciů d'alguns dels aspectes segŁents:

  Per exemple, convť establir contactes amb associacions o institucions relacionades amb aquest camp. Segurament, aquesta col∑laboraciů no aportarŗ cap benefici econÚmic perÚ l'experiŤncia adquirida enriquirŗ el bagatge i currŪculum personals.

  Mťs endavant, si es tť l'oportunitat, convindrŗ realitzar prŗctiques en empreses relacionades amb el můn de la mķsica o, fins i tot, treballar en qualsevol feina que permeti el contacte directe amb l'espectacle o el producte musical.
  Per altra banda, dins del můn acadŤmic, es pot participar en estudis realitzats en el marc de convenis internacionals subscrits per la universitat.

  Tot aixÚ sense oblidar la necessitat de desenvolupar un coneixement suficient d'idiomes, especialment l'anglŤs, i d'informŗtica en el camp de la mķsica.

    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  VIES D'ACC…S

  Vies d'accťs al segon cicle


  Estudi Complements de formaciů    
  Administraciů i direcciů d'empreses 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Arquitectura 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Arquitectura tŤcnica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Belles arts 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Biblioteconomia i documentaciů 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Biologia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Biotecnologia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  CiŤncies ambientals 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  CiŤncies de l'activitat fŪsica i de l'esport 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  CiŤncies del mar 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  CiŤncies empresarials 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  CiŤncies polŪtiques i de l'Administraciů 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Comunicaciů audiovisual 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Dret 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Economia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Educaciů social 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Infermeria 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  EstadŪstica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Farmŗcia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia alemanya 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia ŗrab 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia catalana 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia clŗssica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia eslava 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia francesa 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia gallega 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia hebrea 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia hispŗnica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia anglesa 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia italiana 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia portuguesa 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia romŗnica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filologia basca 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Filosofia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  FŪsica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Fisioterŗpia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Geografia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Geologia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Gestiů i Administraciů pķblica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  HistÚria 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  HistÚria de l'art 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Humanitats 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria aeronŗutica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria agronÚmica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria de camins, canals i ports 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria de mines 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria de forests 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria de telecomunicaciů 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria en informŗtica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria industrial 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria naval i oceŗnica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria quŪmica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica aeronŗutica, especialitat en aeromotors 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica aeronŗutica, especialitat en aeronavegaciů 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica aeronŗutica, especialitat en aeronaus 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica aeronŗutica, especialitat en aeroports 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica aeronŗutica, especialitat en equips i materials aeroespacials 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica agrŪcola, especialitat en explotacions agropecuŗries 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica agrŪcola, especialitat en hortofructicultura i jardineria 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica agrŪcola, especialitat en indķstries agrŗries i alimentŗries 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica agrŪcola, especialitat en mecanitzaciů i construccions rurals 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica de mines, especialitat en explotaciů de mines 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica de mines, especialitat en instal∑lacions electromecŗniques mineres 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica de mines, especialitat en mineralķrgia i metal∑lķrgica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica de mines, especialitat en recursos energŤtics, combustibles i explosius 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica de mines, especialitat en sondeigs i prospeccions mineres 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica d'obres pķbliques, especialitat en construccions civils 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica d'obres pķbliques, especialitat en hidrologia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica d'obres pķbliques, especialitat en transports i serveis urbans 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica de telecomunicaciů, especialitat en sistemes de telecomunicaciů 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica de telecomunicaciů, especialitat en sistemes electrÚnics 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica de telecomunicaciů, especialitat en so i imatge 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica de telecomunicaciů, especialitat en telemŗtica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica en disseny industrial 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica en informŗtica de gestiů 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica en informŗtica de sistemes 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica en topografia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica forestal, especialitat en explotacions forestals 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica forestal, especialitat en indķstries forestals 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica industrial, especialitat en electricitat 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica industrial, especialitat en electrÚnica industrial 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica industrial, especialitat en mecŗnica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica industrial, especialitat en quŪmica industrial 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica industrial, especialitat tŤxtil 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyeria tŤcnica naval, especialitat en propulsiů i serveis del vaixell 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Enginyer geÚleg 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  LogopŤdia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Mestre, especialitat d'educaciů especial 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Mestre, especialitat d'educaciů fŪsica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Mestre, especialitat d'educaciů infantil 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Mestre, especialitat d'educaciů musical 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Mestre, especialitat d'educaciů primŗria 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Mestre, especialitat de llengua estrangera 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Mestre, especialitat d'audiciů i llenguatge 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Mŗquines navals (dipl.) 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Matemŗtiques 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Medicina 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Navegaciů marŪtima 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Nutriciů humana i dietŤtica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Odontologia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  “ptica i optometria 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Pedagogia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Periodisme 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Podologia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Psicologia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Publicitat i relacions pķbliques 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  QuŪmica 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  RadioelectrÚnica naval (dipl.) 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  RadioelectrÚnica naval (llic.) 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Relacions laborals 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Sociologia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Teologia 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Terŗpia ocupacional 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Treball social 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Traducciů i interpretaciů 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Turisme 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Veterinŗria 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
  Grau superior del conservatori (3 primers cursos) 6 crŤdits en estructures del llenguatge musical; 6 crŤdits en histÚria dels estils musicals; 25-40 crŤdits entre llatŪ, paleografia, histÚria de l'art medieval, histÚria de l'art contemporŗni, histÚria de l'art de l'edat moderna, histÚria antiga, histÚria medieval, histÚria moderna, histÚria contemporŗnia, histÚria de la filosofia, literatura i histÚria de les idees estŤtiques
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  M”N LABORAL
  CompetŤncies que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta ņmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

  CompetŤncies que es desenvolupen amb l'estudi

  Aquesta llicenciatura ťs molt recent. Per aquesta raů, de manera transitÚria i fins la seva implantaciů plena, totes les universitats on es cursa demanen uns complements de formaciů.

  En el cas de tenir tres o mťs cursos complerts del TŪtol Superior de Conservatori, cal cursar, si no s'ha fet amb anterioritat, 30 crŤdits distribuÔts en matŤries com literatura, llatŪ, histÚria, histÚria de l'art, histÚria de la filosofia, histÚria de les idees estŤtiques o paleografia.

  Estan eximits dels anteriors crŤdits els estudiants que hagin superat el primer cicle de ciŤncies de la informaciů, filologia, filosofia, filosofia i lletres, geografia, geografia i histÚria, histÚria, histÚria de l'art, humanitats o teologia.

  A mťs, si no s'estŗ en possessiů d'aquests tres primers cursos del TŪtol Superior de Conservatori, ťs indispensable cursar o haver cursat 6 crŤdits d'estructures del llenguatge musical, on es tracta l'estudi i el reconeixement dels parŗmetres tŤcnics de l'obra musical, i 6 crŤdits d'histÚria dels estils musicals que introdueixen a l'estudi dels grans perŪodes de la histÚria de la mķsica.


  Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

  Aquesta titulaciů obre les portes a feines molt diverses que, si bť en l'actualitat la demanda encara no ťs molt elevada, s'espera que en pocs anys creixi.

  Una d'aquestes tasques, potser la mťs evident i immediata, ťs l'ensenyament de mķsica o de matŤries prÚpies del terreny de la musicologia.

  Una altra possibilitat ťs el treball i l'assessorament a empreses orientades a l'ediciů musical com discogrŗfiques, editorials o publicacions especialitzades. O, tambť, en emissores de rŗdio i televisiů que, cada cop mťs, programen canals dedicats exclusivament a la mķsica.

  AixŪ mateix, poden sortir oportunitats de col∑laborar en investigacions relacionades amb els coneixements adquirits a la carrera o de participar en la difusiů d'aquestes investigacions mitjanÁant articles en revistes musicals.

  El camp de la documentaciů musical, tambť tť les portes obertes. Aquesta feina permet entrar en contacte amb l'elaboraciů de guies de recursos o catŗlegs de fons musicals i amb l'anŗlisi i la classificaciů de documents diversos com partitures, articles, conferŤncies, publicacions especialitzades o tesis i treballs musicolÚgics en universitats.

  Tot i aixŪ, aquestes tasques, no s'exclouen necessŗriament les unes a les altres sinů que, sovint, estan relacionades.

  La recerca i la investigaciů estan molt lligades al treball de camp perÚ tambť a l'elaboraciů de materials de tot tipus i a la docŤncia, tant a les universitats com a centres d'ensenyament obligatori o escoles de mķsica i conservatoris.

  La recollida, anŗlisi i classificaciů de documents no dista gens de la recerca i del manteniment, la conservaciů i la difusiů de fons musicals, sobretot en museus, arxius, col∑leccions privades o institucions de qualsevol tipus dedicades al můn musical.

  La correcciů de textos especialitzats en editorials, tant de partitures com de llibres i articles, pot estar molt relacionat amb l'assessorament musicolÚgic a aquestes empreses i a d'altres prÚpies dels mitjans informatius, aixŪ com amb l'organitzaciů i la gestiů d'empreses en l'ŗmbit de la mķsica. En el terreny editorial, la publicaciů d'articles tambť ťs una altra possibilitat, que no cal veure massa llunyana i estŗ lligada a totes les anteriors.


  Sortides professionals

  La llicenciatura d'histÚria i ciŤncies de la mķsica permet incorporar-se a diverses professions relacionades amb la mķsica.

  Per exemple, de professor de musicologia als conservatoris, de l'ŗrea de mķsica a l'etapa d'ensenyament secundari en centres pķblics i privats, o bť, de les diverses ŗrees de coneixement relacionades a la universitat. Al respecte, cal afegir que, gairebť cada any, es convoquen oposicions de professor de mķsica: des de l'aprovaciů de la LOGSE, ja fa uns quants anys, es va prescriure la presŤncia de l'ŗrea de mķsica a l'ensenyament obligatori. De manera semblant, l'entrada de la reforma educativa, va ordenar l'ensenyament de la mķsica en escoles de mķsica i conservatoris.

  AixŪ mateix, tambť ťs possible accedir a d'altres professions relacionades amb l'empresa discogrŗfica i editorial especialitzada, els mitjans informatius (audiovisuals i escrits) o els arxius, biblioteques i museus especialitzats. Algunes d'aquestes sortides poden ser:

  Assessor en editorials especialitzades; assessor musical extern; corrector de textos; crŪtic musical; elaboraciů d'inventaris; realitzaciů d'informes i valoraciů de bťns musicals; tŤcnic de conservaciů i restauraciů del patrimoni artŪstico-musical; tŤcnic en organitzaciů i classificaciů d'obres musicals; tŤcnic i col∑laborador en gestiů i conservaciů del patrimoni musical; tŤcnic i assessor de la gestiů de la polŪtica musical de l'administraciů pķblica i d'entitats privades com palaus de mķsica, teatres o auditoris.


  ņmbits de treball

  De moment, perquŤ cal suposar que els ŗmbits han d'augmentar, podem estipular una sŤrie de sectors professionals que abasta aquesta llicenciatura.

 • Alguns acostumen a tenir carŗcter pķblic com: el treball en l'administraciů, en arxius, en biblioteques, en centres educatius, en conservatoris, en escoles de mķsica, o en museus.

 • D'altres, habitualment, es mouen en el terreny de l'empresa privada com, per exemple: cases discogrŗfiques, centres d'informaciů musical, centres educatius, editorials especialitzades, empreses de gestiů musical, escoles de mķsica, estudis de gravaciů, fundacions culturals, premsa, promocions musicals, rŗdio, serveis de publicacions, o televisiů.

 • Perspectives

  La mķsica estarŗ cada cop mťs present en la vida de les persones perquŤ, entre altres raons, l'accťs a tot tipus de mķsica es fa des de casa. A mťs dels canals temŗtics sobre mķsica, radiofÚnics i televisius, l'ordinador permet llegir revistes musicals electrÚniques, comprar-les, vendre-les, aprendre, conŤixer el lloc i moment de celebraciů d'un concert, accedir a formats exclusivament musicals que caldrŗ saber tractar.

  L'educaciů farŗ un paper molt important en aquesta tasca. Actualment, grŗcies a la regulaciů de l'aprenentatge de la mķsica, ha aparegut un professorat especialitzat en diferents camps d'actuaciů.

  AixŪ mateix, la documentaciů musical de molts centres o institucions no serŗ ķnicament conservada sinů que caldrŗ personal que la divulgui, que sŗpiga com i on trobar documents musicals determinats, que sŗpiga tractar-los, que pugui coordinar diferents institucions, que estableixi lligams professionals amb intŤrprets i compositors. La documentaciů musical tambť serŗ cada cop mťs necessŗria per a camps propers i aliens a la mķsica com el cinema, el teatre, la dansa, etc. I, possiblement, tota orquestra i auditori, tindran un fons musical que caldrŗ mantenir per servir als seus objectius.


  Observacions

  Com en tota carrera d'aquestes caracterŪstiques, cal preocupar-se per aconseguir una formaciů que abasti el mŗxim de camps i, al mateix temps, que sigui el mťs especialitzada possible. Aquesta segona apreciaciů, la certesa de l'especialitzaciů o el saber en quin tema o temes volem dedicar la major part dels nostres esforÁos perquŤ ens agrada mťs o hi veiem mťs possibilitats en ser un camp menys llaurat, no ťs de fŗcil decisiů perÚ, poc a poc durant els estudis, s'anirŗ veient quines sůn les portes que, segons les nostres preferŤncies o habilitats, estaran mťs obertes.

  Per aquesta raů i perquŤ no podem saber com evolucionarŗ la demanda social sobre les mķltiples tasques relacionades amb la mķsica que poden sorgir en el futur, cal aprofitar cadascuna de les assignatures i veure-la com una possibilitat d'especialitzaciů. No ens podem permetre, ni tan sols pensar que allÚ que estem aprenent no ens pugui interessar.

  AixŪ doncs, considerem que ťs important no quedar-se ķnicament amb la bibliografia, la discografia o els consells acadŤmics sinů anar mťs enllŗ formant-se com un professional des del primer dia i qŁestionant-se qualsevol idea prefixada.


    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  INSTITUCIONS D'INTER»S
   
  Col∑legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya(COBDC)
  http://www.cobdc.org/
   
  Col∑legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en CiŤncies de Catalunya
  http://www.cdl.cat
   
  Associaciů Espanyola de Documentaciů Musical
  http://www.aedom.org
   
  Societat Americana de Musicologia
  http://www.ams-net.org/
   
  Societat Internacional de Musicologia
  http://www.ims-online.ch/
   
  Associaciů Internacional de Llibreries de Mķsica, Arxius i Centres de Documentaciů
  http://www.iaml.info
   
  Societat Catalana de Musicologia
  http://www.iec.es/institucio/societats/SCMusicologia/inici.htm
   
  Societat Francesa de Musicologia
  http://www.sfm.culture.fr
   
  Societat General d'Autors i Editors
  http://www.sgae.es/
   
  Societat Italiana de Musicologia
  http://www.sidm.it
   
  The International Association of Music Information Centres
  http://www.iamic.net
   
  Society for Seventeenth Century Music
  http://www.arts.uci.edu/sscm/
   
  Biblioteca de Catalunya (Secciů Mķsica)
  http://www.bcn.es/biblioteques/
   
  Centre de Documentaciů de Mķsica i Dansa
  http://cdmyd.mcu.es
   
  ComitŤ Internacional dels Museus i Col∑leccions d'Instruments de Mķsica
  http://www.music.ed.ac.uk/euchmi/cimcim
   
  Associaciů Catalana de Compositors
  http://www.accompositors.com
   
  Escola Superior de Mķsica de Catalunya
  http://www.esmuc.net/
   
  Institut Nacional de les Arts EscŤniques i de la Mķsica
  http://www.mcu.es/artesEscenicas/
   
  Associaciů Internacional d'Arxius Sonors i Audiovisuals
  http://www.iasa-web.org
   
  Consell Internacional de la Mķsica
  http://www.unesco.org/imc
   
  Largest Free Music Addresses Database
  http://www.okonsar.fcpages.com/MusicDatabase/Database_index.htm
   
  Museu de la Mķsica
  http://www.museumusica.bcn.es/
   
  Revista ElectrÚnica de Musicologia
  http://www.rem.ufpr.br/
   
  Royal Holloway.University of London.Department of Music.The Golden Pages
  http://www.sun.rhbnc.ac.uk/Music/Links/Musdepts/index.html
   
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  TelŤfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
  Correu electrÚnic:porta22@barcelonactiva.es
  http://www.porta22.com
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  AvŪs legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya