Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Estudis d'Àsia oriental
 
Nom:  Llicenciat/ada en estudis d'Àsia oriental
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Humanitats Cicle:  2n cicle
 
INFORMACIÓ

Els estudis d'Àsia oriental responen a les necessitats de coneixements bàsics de les estructures socials, econòmiques i polítiques, així com dels costums, de les creences, de les ideologies, de les llengües i de les cultures d'aquesta àrea geopolítica implicades en el procés de globalització.

La globalització econòmica requereix una formació que és alhora internacional i local, especialitzada i polivalent. Les empreses necessiten professionals amb coneixements de les especificitats culturals i dels processos de comunicació, de les estructures econòmiques, socials, polítiques i jurídiques d'una àrea geogràfica en concret. Persones que actuen d'intermediàries, de comunicadores, d'assessores, d'agents en les relacions interculturals, persones que poden facilitar el treball dels especialistes d'un camp concret en un marc cultural que ells desconeixen.

La llicenciatura dels Estudis d'Àsia oriental és de 2n cicle i de caràcter especialitzat i amb un pla d'estudis de vessant multidisciplinar i transversal, en la línia de les directrius generals d'aquests estudis, i en consonància amb estudis a nivell internacional.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

El Pla d'estudis de la llicenciatura dels Estudis en Àsia oriental és de dos cursos acadèmics. Durant aquests dos cursos, l'estudiant ha de cursar un seguit de crèdits corresponents a assignatures obligatòries i optatives, i també de lliure elecció.

Les assignatures obligatòries configuren els aspectes més importants de l'ensenyament: antropologia, història, relacions polítiques, economia aplicada, llengua i literatura de l'àrea, relacions internacionals i aspectes relacionats amb el dret propi del país.

Les assignatures optatives seran aquelles entre les quals l'estudiant podrà triar aquelles que li resultin de major interès. Es preveu, també, la possibilitat de fer un treball de fi de carrera, pràctiques en empreses o organismes i corporacions publiques especialitzades en els països estudiats, i, també, es preveu l'existència de crèdits pel fet de realitzar una part dels seus cursos a altres països de l'àrea d'estudi.

Aquests estudis requereixen una predisposició i unes actituds determinades. L'estudiant ha de preferir viatjar a estar sedentari, conèixer gent i obrir-se al món, ha de sentir-se bé amb gent de cultures diverses i de vegades, contràries en alguns aspectes a la pròpia. Ha de tenir interès per ajudar a resoldre problemes pràctics i ser útil a la societat de forma directa. Els estudis capaciten per desenvolupar una feina, però sobretot per pensar en termes internacionals i oberts al món.

Matèries troncals
 

2n cicle

Matèries Crèdits
Civilització contemporània d'Àsia oriental 12
Història d'Àsia oriental 12
Literatures d'Àsia oriental 12
Llengua d'Àsia oriental 18
Pensament i cultura d'Àsia oriental 12
Activitats complementàries durant els estudis

Atès que aquests estudis tenen com a finalitat que estudiants coneguin els països asiàtics objecte d'estudi i el tracte amb altres cultures, es recomana la realització d'activitats que ajudin a l'estudiant en la seva tasca i a la comprensió de les especificitats de relacions interculturals i internacionals.

Algunes activitats complementàries recomanades serien:

 • Desenvolupar treballs pràctics de contingut multidisciplinar.
 • Realitzar pràctiques en empreses, organismes públics o corporacions internacionals.
 • Realitzar activitats en organismes relacionats amb els estudis.
 • I viatjar i conèixer aquestes cultures.

  Aprofundir en el domini de la llengua anglesa i el coneixement d'altres llengües com el xinès, el coreà o el japonès.
 •   CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  VIES D'ACCÉS

  Vies d'accés al primer cicle


  Fletxa dreta Ensenyaments artístics superiors +i
           Conservació i restauració de béns culturals +i
           Ensenyaments d'art dramàtic +i
           Estudis superiors de dansa +i
           Estudis superiors de disseny +i
           Estudis superiors de música +i

  Vies d'accés al segon cicle


  Estudi Complements de formació    
  Administració i direcció d'empreses 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Arquitectura 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Arquitectura tècnica 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Belles arts 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Biblioteconomia i documentació 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Biologia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Biotecnologia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Ciències ambientals 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Ciències de l'activitat física i de l'esport 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Ciències del mar 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Ciències empresarials 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Ciències polítiques i de l'Administració 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Comunicació audiovisual 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Dret 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Economia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Educació social 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyer geòleg 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria aeronàutica 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria agronòmica 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria de camins, canals i ports 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria de forests 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria de mines 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria de telecomunicació 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria en informàtica 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria industrial 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria naval i oceànica 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria química 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeromotors 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronaus 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeroports 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en equips i materials aeroespacials 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en construccions civils 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en hidrologia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica de mines, especialitat en instal·lacions electromecàniques mineres 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica de mines, especialitat en mineralúrgia i metal·lúrgica 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica de mines, especialitat en recursos energètics, combustibles i explosius 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica de mines, especialitat en sondeigs i prospeccions mineres 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes de telecomunicació 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica en disseny industrial 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica en informàtica de gestió 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica en topografia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Estadística 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Farmàcia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia alemanya 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia anglesa 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia àrab 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia basca 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia catalana 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia clàssica 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia eslava 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia francesa 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia gallega 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia hebrea 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia hispànica 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia italiana 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia portuguesa 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filologia romànica 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Filosofia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Física 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Fisioteràpia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Geografia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Geologia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Gestió i Administració pública 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Història 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Història de l'art 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Humanitats 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Infermeria 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Logopèdia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Màquines navals (dipl.) 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Matemàtiques 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Medicina 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Mestre, especialitat d'audició i llenguatge 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Mestre, especialitat d'educació especial 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Mestre, especialitat d'educació física 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Mestre, especialitat d'educació infantil 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Mestre, especialitat d'educació musical 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Mestre, especialitat d'educació primària 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Mestre, especialitat de llengua estrangera 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Navegació marítima 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Nutrició humana i dietètica 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Odontologia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Òptica i optometria 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Pedagogia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Periodisme 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Podologia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Psicologia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Publicitat i relacions públiques 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Química 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Radioelectrònica naval (dipl.) 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Radioelectrònica naval (llic.) 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Relacions laborals 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Sociologia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Teologia 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Teràpia ocupacional 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Traducció i interpretació 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Treball social 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Turisme 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Veterinària 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  CENTRES ON S'IMPARTEIX

  Estudis d'Àsia oriental
              Nota d'accés al final del procés 2011-2012  
    Centre  Població  Durada   Crèdits   Places
  2012-2013
  PAU  CFGS/FP2  Recon. Crèd. 
   
  UOC Universitat Oberta de Catalunya (NP) 2 120 500 -- -- No
   
  Modalitat: (P) presencial, (SP) semipresencial, (NP) no presencial
   
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  MÓN LABORAL
  Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

  Competències que es desenvolupen amb l'estudi

  Aquests estudis requereixen una predisposició i unes actituts determinades. L'interès propi de l'estudiant és el més important. Es recomana que l'estudiant reuneixi algunes característiques, com acceptar les diferències culturals, valorar-les com quelcom de positiu, estar motivat per conèixer altres països i tenir tracte amb gent diversa. Hauria de ser capaç d'explicar i raonar adequadament sobre temes diversos en els quals els interlocutors no tenen la mateixa base cultural per resoldre problemes.

  L'estudiant ha de sentir-se atret pel plantejament de noves alternatives, pel desenvolupament de nous sistemes de comunicació, i pel treball en grup. També, és convenient que l'alumne adquireixi les habilitats especifiques com ara: iniciativa, capacitat de síntesi i abstracció, expressió escrita i oral, coneixement d'una llengua estrangera -preferiblement l'anglès ja que moltes assignatures hauran de ser impartides en anglès, a més a més de l'ús i de l'estudi de la llengua dels països catalans- i aprofundir en una llengua dels països de l'Àsia oriental.


  Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

  Els treballs que poden desenvolupar els titulats en Estudis d'Àsia oriental són molt variades, poden a ser organismes de públics, com ajuntaments, administració pública autonòmica o estatal, i organismes de promoció pública o semipública. També, en empreses internacionalitzades en contacte amb Àsia, que són cada vegada més nombroses, i en empreses estrangeres que necessiten persones amb capacitat d'entendre la diferent idiosincràcia dels països asiàtics. De fet, una de les característiques dels estudis es l'amplitud de feines i la varietat d'aquestes, de forma que la pròpia imaginació de l'estudiant i la capacitat de creació pot servir per trobar nous camins de relació intercultural i internacional.

  Entre les feines que poden desenvolupar les persones titulades en Estudis d'Àsia oriental cal remarcar:

 • Fer l'anàlisi de països asiàtics, a nivell micro o macro per encàrrec de les institucions o empreses.
 • Fer d'intermediaris en les relacions entre persones de Catalunya i d'Àsia i entitats públiques i privades de Catalunya i d'Àsia.
 • Impulsar les relacions i la integració entre persones de diversos països d'Àsia i el seu entorn.
 • Ajudar a la promoció i comunicació amb residents dels països asiàtics d'origen.
 • Assessorar els responsables d'institucions en les relacions amb persones dels països asiàtics (la principal barrera de comunicació no sempre és l'idioma).

 • Sortides professionals

  Les persones titulades en Estudis d'Àsia oriental poden desenvolupar tasques molts diverses. les principals sortides professionals són:

 • Fer d'assessor dels equips directius d'empresa, de equips directius dels departaments exportadors o de promoció o de relacions públiques en contacte amb Àsia.
 • En programació de textos de comunicació a països d'Àsia.
 • Ajudar els negociadors dels departaments de recursos humans, els responsables dels departaments de contractació, de selecció de personal, els quals hauran de considerar la realitat de més immigració dels països asiàtics i això requerirà una certa comprensió de les especificitats de "l'altre" per evitar conflictes i potenciar i aprofitar en benefici de tots les habilitats i aptituds de cada persona.
 • Treballar en l'àmbit de la comunicació en empreses turístiques als països d'Àsia. Els viatges són un corrent comercial important i traspassa el simple viatge per convertir-se en relacions permanents amb els destins turístics asiàtics. Les persones procedents del continent asiàtic són cada vegada més nombroses i es necessiten persones que puguin connectar amb ells des de la seva cultura.
 • Ajudar als negociadors amb persones del departament de recursos humans.
 • Docència.

  En concret, el perfil de la persona graduada pot respondre a les necessitats de les empreses orientals que s'estableixen al nostre territori, especialment japoneses, les relacions internacionals amb els països de l'Àsia oriental,les empreses del nostre país que s'estableixen a països de l'Àsia oriental, especialment la Xina, la gestió cultural i les empreses culturals, les relacions polítiques i institucionals, el periodisme especialitzat i la comunicació, la gestió turística i el desenvolupament i consolidació dels mercats orientals i la mediació intercultural.

 • Àmbits de treball

  El perfil de formació dels Estudis d'Àsia oriental ofereixen a la persona graduada les possibilitats d'accés al mercat laboral en tots aquells àmbits, econòmics, empresarials, polítics, culturals, etc. , que mantinguin relacions amb els països asiàtics.

  Els àmbits de treball solen ser l'àrea comercial de les empreses, l'àrea de comunicació , l'àrea de recursos humans, la de programació de recepcions i relacions amb l'exterior, les àrees de benestar social dels ajuntaments o d'organismes de nivell autonòmic o organismes de caràcter internacional de tipus social o econòmic. En tots aquells àmbits relacionats, d'una manera o altra, amb la interacció entre les cultures europea i asiàtica i amb transferència intercultural, les persones graduades d'aquesta carrera donaran suport a l'administració i gestió d'empreses, a les diferents entitats de les administracions públiques locals, autonòmiques o nacionals relacionades amb el benestar social, amb l'ensenyament i amb les relacions diplomàtiques, o a les organitzacions internacionals i no governamentals. També, a les àrees de promoció d'empreses turístiques, del propi país o a l'exterior.


  Perspectives

  La globalització econòmica requereix una formació que és alhora internacional i local, especialitzada i polivalent. Les empreses necessiten professionals amb coneixements de les especificitats culturals d'Àsia i dels processos de comunicació, de les estructures econòmiques, socials, polítiques i jurídiques d'aquesta àrea geopolítica. Persones que actuen d'intermediàries, de comunicadores, d'assessores, d'agents en les relacions interculturals; persones que poden facilitar el treball dels especialistes d'un camp concret en un marc cultural que ells desconeixen.

  La formació d'experts aquí facilitarà la inserció d'empresaris catalans a Àsia i crea la figura del mediador intercultural que pot ajudar a les empreses asiàtiques a adaptar la seva gestió a les expectatives del nostre país.


  Observacions

  En un món en el qual les relacions professionals entre persones de diferents països és una tendència en augment, i en el que es preveu un increment constant de relacions amb la Xina, amb Corea i amb el Japó, donades les perspectives de desenvolupament de relacions amb aquells països i la creació de Casa Àsia, com a instrument específic de promoció de relacions de tot tipus: culturals, artístiques, folklòriques, acadèmiques, polítiques i empresarials, és ben segur que es requeriran experts coneixedors d'aquests països i de la seva idiosincràsia.

  La importància econòmica i política dels països d'Àsia oriental (Xina, Japó, Corea, Taiwan) és un fet indubtable avui dia. Àsia oriental representa un 30 % del comerç mundial (igual que els EUA i que la UE) i compta amb civilitzacions d'una llarga i rica tradició cultural. El pes del comerç mundial asiàtic té molta importància per a Catalunya. La concentració d'inversions japoneses i coreanes a Catalunya és la més alta d'Europa. A Europa i a Amèrica del Nord, les universitats han incrementat la seva oferta sobre Àsia durant les últimes dues dècades, i la UE ha posat en marxa diversos programes d'intercanvi acadèmic i científic. Estudis recents indiquen que hi ha una relació directa entre l'oferta de formació en temes d'Àsia que fa que una país, a nivell universitari, i el percentatge de la seva participació en el comerç exterior, les inversions mútues amb Àsia, o el turisme asiàtic.

  Àsia oriental i del Sud-est són àrees preferencials de la política exterior espanyola. La instal·lació de la Casa d'Àsia a Barcelona, organisme dependent del Ministerio de Exteriores, està produint ja en aquest moment unes sinergies molt importants en l'activitat acadèmica i de representació, en relació a aquell continent. Aquest factor podria ser vital de cara a garantir un increment de recursos per a activitats o qüestions molt específiques, per estudiants catalans, espanyols, europeus o de països asiàtics.


    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  INSTITUCIONS D'INTERÈS
   
  Asia-Europe Foundation
  http://www.asef.org/
   
  The International Institute for Asian Studies
  http://www.iias.nl/
   
  Casa Àsia
  http://www.casaasia.org
   
  Club d'Amics de la UNESCO de Barcelona
  http://www.caub.org
   
  European Association of Chinese Studies
  http://www.soas.ac.uk/eacs
   
  Festes d'Àsia
  Festes de la cultura asiàtica
  http://www.festes.org
   
  Fundació CIDOB
  Organisme de promoció d'estudis sobre Àsia i altres estudis internacionals.
  http://www.cidob.org
   
  Les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
  http://www.cambrescat.es
   
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
  Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
  http://www.porta22.com
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya