Figueres. Cronologia, metrologia i climatologia

07

L'hora pública

Rambla, 20

Lloc: Casa Cusí
Textos i fotografia: Pere Guaita i Yolanda Insa
Les campanes de les esglésies i els rellotges de sol, que durant segles monopolitzaren el marcatge del temps, foren a poc a poc relegats pels rellotges mecànics. La perfecció que, a partir del segle XVIII, s'aconseguí en el seu funcionament, en propicià la progressiva popularització.

En el present edifici, d'estil neogòtic i projectat per l'arquitecte Josep Azemar i Pont el 1894, es pot apreciar un dels dos rellotges integrats a l'arquitectura de la Rambla i visibles des d'aquesta. La seva ubicació, en un habitatge privat i a la vista de tothom, era una mostra evident del poder econòmic dels propietaris de l'immoble.

El circuit amb imatges

  • Campanar de l'església de Sant Pere
  • Rellotge de sol
  • Instruments de mesura
  • El rellotge privat
  • Plaça del Gra (1826-1887)
  • Quin temps tenim?
  • L'hora pública