Lleida. La ciència mèdica a les tres cultures

Itinerari organitzatDuració de l'itinerari:
2 hores
Cronologia:
segles X-XX

La fundació l'any 1300 de l'Estudi General de Lleida suposà un important desenvolupament cultural i científic d'aquesta ciutat. La Lleida baixmedieval comptava amb una trilogia de cultures, reflectida fins i tot a l'urbanisme de la ciutat. La Cuirassa i la Moreria, barris jueu i islàmic, respectivament, eren ben definits i separats de la resta de la ciutat, on residia la població cristiana.

Alguns dels homes i les dones d'aquestes tres cultures han estat els i les protagonistes de la ciència mèdica a les diferents èpoques: sanadores o llevadores sarraïnes i jueves, metges al servei dels reis de la Corona d'Aragó, hebreus traductors de textos mèdics àrabs o algunes de les primeres dones que pogueren accedir a la Facultat de Medicina.

Amb tots ells i elles, i amb diferents espais i històries, es configura aquest circuit que pretén apropar-vos a deu segles d'història de la medicina i a les biografies de tots aquells i aquelles que la feren possible a la ciutat de Lleida.

Apropa't a la història de la medicina, apropa't a Lleida!

El circuit amb imatges

  • Metges lleidatans dels reis de la Corona d'Aragó
  • Els jueus i la medicina
  • Escola de traducció hebrea
  • L'Estudi General de Lleida
  • Medicina àrab a la Lleida medieval
  • Metgesses sarraïnes
  • Hospital de Santa Maria
  • Dra. Martina Castells