Centres d'R+D a Catalunya

Institut de Biotecnologia i Biomedicina Vicent Villar Palasí, IBB (antic Institut de Biologia Fonamental) Centres d'R+D

Paraules clau:

Antigens vírics; Autoimmunitat; Bacteris fototròfics; Citogenètica; Cèl·lula nerviosa; DNA recombinant; Enginyeria de proteïnes; Esperma humà; Tumor sòlid; Vacunes recombinants; Òxid nítric