Centres d'R+D a Catalunya

Centre de Tecnologia de la Carn

Paraules clau:

Anālisi química; Anālisi sensorial; Enginyeria cārnica; Pernil; Productes alimentaris; Productes cārnics; Proves de mercat; Qualitat de la carn; Qualitat dels aliments; Química alimentāria; Seguretat alimentāria; Tecnologia analítica; Tecnologia fabricaciķ