Centres d'R+D a Catalunya

Centre de Supercomputació de Catalunya, CESCA Centres d'R+D

Paraules clau:

CATNIX; Catalyst; Computació d'altes prestacions; GAIA; Gestió de l'Anella Científica; Gestió nus RedIRIS; HP; Primeur; Programes de mobilitat; Punt neutre d'Internet de Catalunya; Servei de cerca de farmacòfors; Serveis de supercomputació; TERAFLOP