Centres d'R+D a Catalunya

Associació d'Investigació de les Indústries de l'Adoberia i Annexes, AIICA Centres d'R+D

Paraules clau:

Adoberia; Anàlisi; Curtició al crom; Curtició vegetal; Descarnat; Efluents; Pell; Processos de fabricació del cuir; Química del cuir; Residus; Ribera; Secatge de cuir