Revista de LLengua i Dret

M. Teresa Cabré, «La terminologia. La teoria, els mètodes, les aplicacions»Autors:
Carles Duarte i Montserrat

Revista de Llengua i Dret , Núm.  20, Desembre 1993, ISSN: 0212-5056, ISSN web: 2013-1453, 15x21,5 cm

Secció: Recensions

Català