Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat
 
     Oficines Municipals d'Informació al Consumidor

Les OMIC tenen com a finalitat proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum, i al mateix temps desenvolupen funcions de gestió i coordinació en aquells temes que incideixen en el món del consum, en les quals l'Ajuntament tingui competència.
Molts ajuntaments, a través de les OMIC, estan portant a terme mediacions per tal de resoldre els conflictes entre consumidors i els agents econòmics.


  • Adreces a Equipaments - Generalitat de Catalunya - Oficines Municipals d'Informació al Consumidor
    Direcció web:http://bit.ly/oDkodV
      


 
 

012