Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat
 
     Oficines Comarcals d'Informació al Consumidor

Les OCIC adscrites als Consells Comarcals, poden exercir competències de consum per delegació o conveni.
Són organismes d'àmbit comarcal que informen les persones consumidores sobre els seus drets i deures i tramiten les seves queixes, reclamacions, denúncies i sol.licituds d'arbitratge. Així mateix desenvolupen tasques de mediació per resoldre els conflictes entre consumidors i agents econòmics.
Tenen un paper important en aquelles localitats que no disposen d'OMIC en el seu ajuntament.
 
 

012