Relació de Requisits del tràmit:

Instal·lacions Fotovoltaiques de potència nominal superior a 5 KW i fins a 100 KW: Nova instal·lació

Requisits documentals